ณ UDNTHANI HALL เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุดรธานี
18 กันยายน 2566 ยอดผู้ชม 136 ครั้ง