ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธ์ุทอง อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
27 พฤษภาคม 2567 ยอดผู้ชม 801 ครั้ง

รอรายการพระ