อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
02 มีนาคม 2564 ยอดผู้ชม 2766 ครั้ง

รอรายการพระอยู่ครับ