ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับ ชมรมสุดยอดพระเครื่องล้ำค่าเมืองสยาม
25 กรกฎาคม 2566 ยอดผู้ชม 15656 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร