ณ โรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ
21 พฤศจิกายน 2565 ยอดผู้ชม 7062 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร