(ประกวดขนาดเล็ก) BBU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดบุรีรัมย์
12 กันยายน 2565 ยอดผู้ชม 340 ครั้ง