(ประกวดเล็ก) ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดละหารไร่ จ.ระยอง

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดระยอง
21 มิถุนายน 2565 ยอดผู้ชม 130 ครั้ง

รอรายการพระ