ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา
21 มิถุนายน 2565 ยอดผู้ชม 130 ครั้ง

รอรายการพระ