ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
21 มิถุนายน 2565 ยอดผู้ชม 78 ครั้ง

รอรายการพระ