ณ โรงแรมโลตัสปางสนแก้ว จ.เชียงใหม่

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดเชียงใหม่
21 มิถุนายน 2565 ยอดผู้ชม 1144 ครั้ง

รอรายการพระ