ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ (วิทยาศึกษา)

ทีมงานชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเขียน ธัมมรักขิโต
25 มกราคม 2565 ยอดผู้ชม 1557 ครั้ง