อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
22 ธันวาคม 2564 ยอดผู้ชม 1260 ครั้ง

รอรายการพระ