หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (วิทยาเขตทุ่งกะโล่)

สมาคมผู้นิมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
04 มกราคม 2565 ยอดผู้ชม 4001 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร