(เลื่อนโดยไม่มีกำหนด) หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยเขตทุ่มกะโล)

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
04 มกราคม 2564 ยอดผู้ชม 1054 ครั้ง

รอรายการพระ