หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (วิทยาลัยเขตทุ่มกะโล)

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
13 มีนาคม 2564 ยอดผู้ชม 5781 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร