อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

คณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
19 สิงหาคม 2562 ยอดผู้ชม 3371 ครั้ง

รอรายการพระอยู่ครับ