อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
07 มกราคม 2563 ยอดผู้ชม 1425 ครั้ง

รอรายการพระอยู่ครับ