วัดพระบรมธาตุเจดียยาราม พระอารามหลวง จ.กำแพงเพชร

สมาคมฯ จ.กำแพงเพชร
20 พฤษภาคม 2562 ยอดผู้ชม 1291 ครั้ง

รอรายการพระอยู่ครับ