(ประกวดท้องถิ่น) หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมฯ จังหวัดลำปาง
10 มิถุนายน 2562 ยอดผู้ชม 800 ครั้ง

รอรายการพระอยู่ครับ