อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
20 พฤษภาคม 2562 ยอดผู้ชม 737 ครั้ง

รออรายกาพรอู่ครับ