อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 27
13 สิงหาคม 2561 ยอดผู้ชม 16241 ครั้ง
รอรายการพระอยู่ครับ