อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 พฤษภาคม 2561 ยอดผู้ชม 15075 ครั้ง