อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

มูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ ร่วมกับ ทูลนิธิ ควง อภัยวงศ์
10 พฤษภาคม 2561 ยอดผู้ชม 16845 ครั้ง