อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 52
10 มีนาคม 2561 ยอดผู้ชม 17936 ครั้ง