(ประกวดท้องถิ่น) ณ อุทยานเพชรปุระ (พระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ชมรมเฟสศิษย์หลวงพ่อทบและชมรมรักษ์หลวงพ่อเขียน
04 กรกฎาคม 2560 ยอดผู้ชม 6044 ครั้ง
รอรายการพระอยู่ครับ