พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง เนื้อดินเผา เต็มแผง จ.สุโขทัย

20 สิงหาคม 2562 ยอดผู้ชม 5880 ครั้ง


            จังหวัดสุโขทัย  ในอดีตเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 กว่าปีที่แล้ว  คำว่า "สุโขทัย" มาจาก   สองคำ คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า  "รุ่งอรุณแห่งความสุข"  รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทยและชาวต่างประเทศ     สุโขทัย (เดิมเขียนว่า “ศุโขไทย”เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก และลำปาง คำขวัญของ จ.สุโขทัย  คือ  มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา   งามตาผ้าตีนจก   สังคโลกทองโบราณ   สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

             ในวงการพระเครื่อง เมืองสุโขทัย  นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของพระยอดนิยมมากมาย ที่โด่งดังสุด  คือ  พระร่วงยืนประทานพร หลังรางปืน เนื้อสนิมแดง  ในส่วนของ  พระลีลา ได้ชื่อว่ามีพุทธศิลป์ที่อ่อนช้อย งดงามที่สุดในบรรดาพระลีลาด้วยกัน พุทธศิลป์ ของพระเมืองสุโขทัย ส่วนใหญ่มีความงดงามมาก  เนื่องจากเป็นยุคที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสุดในทุกด้าน  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า มีพระเครื่องกรุหนึ่งของเมืองสุโขทัย ที่นิยมกันมาก คือ  พระเครื่องกรุเตาทุเรียง  

พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง เนื้อดินเผา เต็มแผง จ.สุโขทัย ด้านหน้า
พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง เนื้อดินเผา เต็มแผง จ.สุโขทัย ด่านหลัง

                เตาทุเรียง  หรือ  เตาสังคโลก  เป็นเตาเผาถ้วยชามสังคโลก สมัยสุโขทัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18  ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22   เตาทุเรียงที่สำรวจพบมีอยู่  3 บริเวณด้วยกัน คือ  เตาทุเรียงบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย, เตาทุเรียงป่ายาง และ เตาทุเรียงเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัย  

ลักษณะของเตาเผาแบบอิฐ  มีรูปแบบคล้ายกับประทุนเกวียน  แบ่งออกเป็น  3  ส่วน ได้แก่ ที่จุดเชื้อเพลิง  ที่วางถ้วยชาม  และปล่องไฟระบายความร้อน  คาดว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18  นับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยนั้นอย่างแท้จริง

        นอกจากการเผาภาชนะ ถ้วยชาม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว   ในบางครั้งก็ยังใช้เป็นเตาเผา พระเครื่อง อีกด้วยด้วย  ดังที่ได้มีขุดพบพระเครื่องพิมพ์ต่างๆ ในบริเวณเตาทุเรียงหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นพระเนื้อดินเผา อาทิ พระร่วงยืนเปิดโลก, พระร่วงยืนประทานพร, พระยอดขุนพล, พระลือโขง, พระซุ้มยอ, พระนางพญาเสน่ห์จันทน์, พระซุ้มกระรอกกระแต, พระหัวใจกำแพง ฯลฯ

        กล่าวเฉพาะ  พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย เนื้อดินเผา แก่ไฟ เนื้อแกร่ง  เป็นพระแผงขนาดใหญ่  สูงเกือบ 5 นิ้ว  มีพระปางมารวิชัย องค์เล็กๆ ประทับนั่งอยู่ในซุ้ม 54 องค์ + พระปางมารวิชัย องค์ใหญ่อยู่ตรงกลางอีก 1 องค์  รวมเป็น 55 องค์  พระองค์ในภาพนี้มีองค์พระเล็กๆ เต็มแผง และสมบูรณ์มาก  สภาพนี้หายากสุดๆ  สนนราคาหลักหมื่นต้น  (พระที่ชำรุดส่วนหนึ่งจะนำไปเลื่อยแบ่งออกเป็นพระองค์เล็กๆ ถ้าได้พระองค์ใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง สภาพสมบูรณ์  มีผู้นำไปเลี่ยมห้อยองค์เดียวก็มี) พระหัวใจกำแพง กรุเตาทุเรียง  เต็มแผงองค์นี้เป็นพระของ  ฐกร บึงสว่าง  ผู้บริหารสถาบันการเงินชื่อดัง

(ขอขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ “จังหวัดสุโขทัย”)