พระผงของขวัญ และ เหรียญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

25 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 25128 ครั้ง

พระผงของขวัญ และ เหรียญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี รุ่นแรก "ถวายภัตตาหาร" เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับหนึ่งในสายนี้  จัดสร้างโดยคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ เมื่อ พ.ศ.2501 ช่วงที่หลวงพ่อดำรงสมณศักดิ์ที่  "พระมงคลเทพมุนี" จุดประสงค์ เพื่อแจกแก่พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรในวัด (เนื่องจากพระภิกษุวัดนี้มีจำนวนมาก หลวงพ่อสด จึงได้ตั้งโรงครัว จัดเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุตลอดมา) เหรียญรุ่นนี้ หลวงพ่อสด ปลุกเสกด้วย วิชาธรรมกาย อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่แตกต่างจาก พระผงของขวัญ  เหรียญหลวงพ่อสด รุ่น "ถวายภัตตาหาร" พ.ศ.2501 สร้างด้วย เนื้อเงิน เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง  ลักษณะ เป็นเหรียญรูปไข่ หูในตัว ด้านหน้าขอบโดยรอบยกเป็นเส้นลวดนูนชั้นเดียว และมีจุดไข่ปลาล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่ง ตรงกลางเป็นรูปเหมือน หลวงพ่อสด หน้าตรงครึ่งองค์ มีอักษรไทยด้านบนจารึกว่า "พระมงคลเทพมุนี"  ด้านหลัง ตรงกลางเป็น "ดวงปริศนาธรรมกาย"  ประกอบด้วยอักขระขอมอ่านว่า "สัมมาอรหํ" มีอักษรไทยล้อมรอบว่า "ที่ระลึกในการถวายภัตตาหาร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี"     ประวัติโดยสังเขป พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2427 ที่บ้าน ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เรียนหนังสือวัดกับพระภิกษุน้าชายของท่าน ณ วัดสองพี่น้อง ต่อมาได้ศึกษาอักขรสมัยกับ พระอาจารย์ทรัพย์ วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม อุปสมบท เมื่อมีอายุ 22 ปี ที่ วัดสองพี่น้อง ได้รับฉายาว่า “จนฺทสโร” โดยมี พระอาจารย์ดี วัดประตูศาล เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง อินฺทโชโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จำพรรษาอยู่วัดสองพี่น้อง 1 พรรษา ปวารณาพรรษาแล้ว เดินทางมาจำพรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน กรุงเทพฯ)  การศึกษา ด้านวิปัสสนาธุระ ได้มุ่งธรรมปฏิบัติเบื้องต้น โดยศึกษาจากการอ่านตำราก่อน ส่วนมากใช้คัมภีร์ปกรณ์พิเศษวิสุทธิมรรค ท่านได้แสวงหาความรู้ในด้านวิปัสสนาธุระจากพระอาจารย์หลายท่าน อาทิ
1.พระมงคลทิพยมุนี วัดสามปลื้ม  
2.พระอาจารย์ดี วัดประตูศาล จ.สุพรรณบุรี  
3.พระอาจารย์โหน่ง วัดสองพี่น้อง  
4.พระสังวรานุวงษ์ วัดราชสิทธาราม กทม.  
5.พระครูญาณวิรัติ (โป๊ะ) วัดพระเชตุพนฯ  
6.พระอาจารย์สิงห์ วัดละครทำ ธนบุรี  
7.พระอาจารย์ปลื้ม วัดเขาใหญ่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ฯลฯ พรรษาที่ 12  พ.ศ.2460 ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดโบสถ์ (บน) อ.บางคูเวียง จ.นนทบุรี  พ.ศ.2463 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ  พ.ศ.2464 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ "พระครูสมณธรรมสมาทาน" พ.ศ.2492 ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระภาวนาโกศลเถร" พ.ศ.2494 ได้รับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ   พ.ศ.2498 ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระมงคลราชมุนี"  พ.ศ.2500 ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระมงคลเทพมุนี" หลวงพ่อสด มรณภาพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2502 สิริอายุ 75 ปี พรรษา 53  หลวงพ่อสด ได้สร้าง "พระผงของขวัญ" ขึ้นมา 3 รุ่น คือ รุ่น 1 พ.ศ.2493 จำนวน 84,000 องค์ (ขนาดองค์พระกว้างประมาณ 1.4 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. หนาประมาณ 4-5 มม. เพื่อมอบให้เป็น "ของขวัญ" แก่ผู้ทำบุญสมทบทุนในการก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระรุ่นนี้มีทั้งชนิดที่เคลือบเชลแล็ก และไม่ได้เคลือบเชลแล็ก พระผงของขวัญ รุ่น 2  สร้างเมื่อ พ.ศ.2494 จำนวน 84,000 องค์ ขนาดองค์พระเท่ากับ พระผงของขวัญ รุ่น 1 พระผงของขวัญ รุ่น 3 สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 จำนวน 84,000 องค์ โดยได้ทำพิธีบรรจุพุทธานุภาพตามหลักวิชาธรรมกาย ด้วยตัวของท่านเอง ตลอดอายุขัย ภายหลังที่หลวงพ่อได้มรณภาพแล้ว 5 ปี ทางวัดจึงได้นำ พระผงของขวัญ รุ่น 3 นี้ให้ชาวบ้านทำบุญบูชา ตั้งแต่ พ.ศ.2505 เป็นต้นมา จนกระทั่งหมดลงใน พ.ศ.2514 (เนื่องจากก่อนหน้านี้ พระผงของขวัญ รุ่น 2 ยังมีเหลืออยู่ที่วัด จึงไม่ได้นำ พระผงรุ่น 3 มาให้ทำบุญบูชา) พระผงของขวัญ ทั้ง 3 รุ่นนี้ได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก ทุกวันนี้แต่ละองค์เช่าหากันถึงหลักหมื่นขึ้นไป เฉพาะรุ่น 1 องค์สวยคมชัดมากๆ เช่าหากันถึงหลักแสนขึ้นไป (ขอขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนจากเว็บ watpaknam.org)

พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระผงของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก

พระผงของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก

เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก ถวายภัตตาหาร

เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก ถวายภัตตาหาร

เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก ถวายภัตตาหาร