จุดสังเกตุตำหนิ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

25 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 83957 ครั้ง
 
ยกกล้องขึ้นส่อง จุดสังเกตตำหนิพิมพ์ทรงองค์พระ 8 จุด พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ แม่พิมพ์ของบล็อกวัดระฆังโฆสิตาราม 1.ซุ้มหวายจะเอนไปทางด้านซ้ายขอองค์พระซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกับวัดระฆังฯ 2.พระพักตร์จะเป็นแบบผลมะตูม คางแหลมซึ่งจุดตรงกับวัดระฆังฯ ทุกองค์ 3.รักแร้ด้านซ้ายของพระจะสูงกว่าด้านขวาขององค์พระ ซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกับของวัดระฆังฯ 4.ลำแขนอวบอ้วนล่ำ มือที่ประสานจะโย้ไปที่ด้านขวาขององค์พระ 5.เกศจะเป็นปลี 6.บางท่างเรียกว่าอกวี ความจริงเป็นอกที่นูนสูงขึ้นมา หัวไหล่จะไม่เสมอกันมีด้านหนึ่งสูง ด้านหนึ่งต่ำ พูดง่ายๆ ไหล่ทรุดข้างหนึ่ง 7.จะเห็นชายสังฆาฏิซึ่งตรงกับวัดระฆังฯทุกอย่าง 8.เข่าด้านซ้ายจะนูนกว่าเข่าด้านขวา ฐานที่1 จะมียอดสูงขึ้นมาลักษณะเหมือนหมอนขวาน ฐานชั้นที่ 2 เป็นฐานสิงห์ ฐานชั้นที่ 3 หนาและทึบ ส่วนตรงกลางจะมีส่วนเว้า ซึ่งพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของวัดระฆังฯ ปั๊มออกมาแล้วเกิดการหดตัวถือเป็นพิมพ์ใหญ่เอ หมายเหตุ... สรุปพระพิมพ์ใหญ่ของวัดบางขุนพรหมมี 3 บล็อก คือ 1.บล็อกพระสมเด็จวัดระฆังฯ แท้ๆ ด้านหลังจะไม่มีสวยจะมีมวลสาร องค์ล่ำสัน ทำที่วัดระฆังฯ และนำมาฝากกรุไว้ 2.พระที่นำแม่พิมพ์ของท่านมากด แต่เมื่อกดแล้วก็ยังเล็กกว่าของเดิม มวลสารหดตัวมากกว่าของวัดระฆังฯ คือใช้ปูนเยอะ 3.บล็อกที่เสมียนตราด้วงให้ช่างสิบหมูเกาะ