“พระท่านพ่อลี” วัดป่าคลองกุ้ง ศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

23 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 27174 ครั้ง
“พระท่านพ่อลี” วัดป่าคลองกุ้ง
ศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
////////////////////////////////////////////////////////////////
center
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์)

      ท่านพ่อลี ธมฺมธโร (พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ นามเดิม “ชาลี” เกิดเมื่อวันที่ 31มกราคม 2449 ที่บ้านหนองสองห้อง ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เมื่ออายุครบบวช ได้บวชตามประเพณี


      ต่อมาได้พบกับ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รู้สึกมีความเคารพศรัทธาในปฏิปทาของท่านมาก จึงขอฝากตัวเป็นศิษย์ โดยได้ญัตติใหม่เป็นพระธรรมยุติ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2470 ได้รับการอบรมการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระวิปัสสนากรรมฐาน ควบคู่กับการเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ พร้อมกับการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา


      จังหวัดต่างๆ ที่ พ่อท่านลี ได้อบรมสั่งสอนชาวบ้าน พร้อมกับได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมให้ความสะดวกแก่พุทธบริษัทมีมากมายทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมยังประเทศอินเดียอีกด้วย


      วัดต่างๆ ที่ ท่านพ่อลี ได้เสร้างไว้และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี เป็นวัดกัมมัฏฐานสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับการอบรมปฏิบัติธรรม และพัฒนาจิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไป


      อีกวัดหนึ่ง คือ วัดอโศการาม ท่านพ่อลี ได้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน เมื่อ พ.ศ.2497 การให้ชื่อว่า “วัดอโศการาม” ท่านพ่อลี ประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณ พระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์ของอินเดีย ที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามายังแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย โดยได้ก่อสร้างรูปเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราช และสร้างเสนาสนะต่างๆ จนพัฒนาเป็น “วัดอโศการาม” ที่รุ่งเรืองเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน มาจนทุกวันนี้


      ท่านพ่อลี เป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นพระคณาจารย์สายกัมมัฏฐานที่เคร่งครัด ทรงอภิญญา จนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2504 สิริรวมอายุ 56 ปี พรรษา 35


      สมัยที่ ท่านพ่อลี จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้ง ได้สร้างพระเครื่องไว้หลายรุ่นหลายพิมพ์ เป็นที่นิยมศรัทธาของศิษยานุศิษย์มาก ที่นำมาให้ชมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระเครื่องที่ท่านได้สร้างขึ้นเท่านั้น


ขอขอบพระคุณ คุณบอล จันทบุรี นักสะสมพระสายนี้ ที่ได้ให้ข้อมูลและภาพพระเครื่องประกอบบทความนี้

พระพิมพ์สมเด็จแขนหักศอก เนื้อช็อกโกแลต
ท่านพ่อลี เป็นพิมพ์นิยมที่หายากมาก (ด้านหน้า)
พระพิมพ์สมเด็จแขนหักศอก เนื้อช็อกโกแลต
ท่านพ่อลี เป็นพิมพ์นิยมที่หายากมาก (ด้านหลัง)

พระรอดเนื้อผงใบลาน ท่านพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง(ด้านหน้า)
พระรอดเนื้อผงใบลาน ท่านพ่อลี วัดป่าคลองกุ้ง(ด้านหลัง)

พระโพธิจักร ปางปฐมเทศนา พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อช็อกโกแลต(ด้านหน้า)
พระโพธิจักร ปางปฐมเทศนา พิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อช็อกโกแลต(ด้านหลัง)

พระผงใบลาน ท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ด้านหน้า)
พระผงใบลาน ท่านพ่อลี พิมพ์ห้าเหลี่ยม(ด้านหลัง)

พระใบโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ท่านพ่อลี(ด้านหน้า)
พระใบโพธิ์ใหญ่ เนื้อดิน ท่านพ่อลี(ด้านหลัง)