หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง

28 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 3990 ครั้ง

ถ้าพูดถึงหลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จัก แต่ความจริงท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีความเข้มขลังในด้านวิทยาคมมาก ลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระสงฆ์ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายท่าน อาทิ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงปู่นาค วัดหัวหิน หลวงพ่อศุข วัดโตนดหลวง หลวงพ่อโต วัดคู้ธรรมสถิตย์ เป็นต้นcenter

ประวัติของหลวงพ่อตาด ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นทางการ แต่มีการถ่ายทอดโยการบอกเล่าต่อๆกันมา ดังนั้นชีวประวัติท่านจึงไม่ค่อยละเอียดนัก แต่ก็พอจะรวบรวมไว้ได้ดังนี้ หลวงพ่อตาด ท่านเป็นชาวเบิกไพล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท่านอุปสมบทเมื่ออายุได้ 20 ปีบริบูรณ์ที่วัดบ้านเกิดของท่าน หลังจากที่ได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้เรียนพระธรรมวินัย ท่องจำบทสวดมนต์ต่างๆจนจบแล้ว ก็ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระ และวิทยาคมต่างๆ จากพระอุปัชฌาย์จนกล้าแกร่ง จึงได้ออกธุดงค์ และได้ศึกษาวิชาต่างๆกับพระอาจารย์ที่ท่านพบในป่ามากมาย ท่านธุดงค์อยู่หลายพรรษา จนมาถึงแม่น้ำแม่กลอง มุ่งเข้ามาทางแคล้วอ้อมมาหยุดพักจำพรรษาอยู่ที่วัดบางวันทอง ในปี พ.ศ.2438 ซึ่งวัดบางวันทองขณะนั้นเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร เนื่องจากวัดบางวันทองในตอนนนั้นเป็นวัดรกรุงรัง เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ในสมัยนั้นยังไม่มีบ้านผู้คนมาอาศัยอยู่มากนัก ท่านก็ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางวันทองจนเจริญรุ่งเรืองกลับมาอีกครั้ง


เมื่อหลังจากออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อตาดท่านก็จะออกธุดงค์อยู่เสมอ ท่าได้ไปเจอสมุนไพรต่างๆมากมาย ท่านก็จะนำกลับมาไว้ที่วัด เพื่อทำเป็นยาแผนโบราณช่วยรักษาโรคให้แก่ชาวบ้าน และประชาชนโดยทั่วไปที่มาให้ท่านรักษาโรคให้ ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆมาหาท่านๆก็ยินดีช่วยเหลือปัดเป่าให้คลายทุกข์ร้อนไปได้เสมอ ท่านจึงเป็นที่รักเคารพนับถือของชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป ท่านได้เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้แก่ชาวบ้านมากมาย แม้ในจังหวัดใกล้เคียงก็ยังพาบุตรหลานมาบวชกับท่านมาก หลวงพ่อตาดท่านมรณภาพลงในปี พ.ศ.2459 ด้วยโรคชรา คณะศิษย์ และประชาชนจึงได้ปรึกษากันว่าจะตั้งศพของท่านไว้ที่กุฏิเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายจนครบ 1 ปี แล้วจะได้ถวายเพลิงศพของท่าน


ศิษย์ผู้หนึ่ง ชื่อ นายพุก ได้ร่วมปรึกษากับศิษย์คนอื่นๆพร้อมใจกันสร้างเหรียญรูปท่านไว้เป็นที่ระลึกในงานถวายเพลิงศพของท่าน โดยมีนายพุกเป็นผู้แกะเม่พิมพ์ และบุตรช่วยกันสร้าง มีทั้งหมดประมาณ 1,200 เหรียญ มีสามชนิด เนื้อทองคำ ประมาณ 50 เหรียญ สำหรับผู้สั่งจองเนื้อเงินประมาณ 200 เหรียญ นอกนั้นเป็นเหรียญเนื้อสัมฤทธิ์ทั้งหมด เมื่อสร้างเสร็จได้ให้พระเกจิอาจารย์ปลุกเสก ได้แก่ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อคง วัดศรัทธาราษฎร์ หลวงพ่อคง วัดแก้วเจริญ หลวงพ่อปลั่ง วัดเพลง หลวงพ่อตุย วัดปราโมทย์ เป็นต้น ปัจจุบันเหรียญของท่านหาดูได้ยาก และนับเป็นเหรียญเก่าแก่เหรียญหนึ่งของแม่กลองcenter