ตำนานเกจิแดนสยาม ตอน พระอุปัชฌาย์นุ่ม ธมฺมาราโม วัดนางในธัมมิการาม

28 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 10553 ครั้ง

หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดอ่างทองที่มีผู้เคารพศรัทธามาก วัตถุมงคลของท่าน ล้วนแต่มีผู้นิยมเสาะหากันมาก พระอุปัชฌาย์นุ่ม ธมฺมาราโม ท่านเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2426 โยมบิดาของท่านชื่อสอน โยมมารดาชื่อแจ่ม นามสกุลศรแก้วดารา หลวงพ่อนุ่มเกิดที่ บ้านสามจุ่น ตำบลวังน้ำชัย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนที่ท่านอายุได้ 10 ปี ได้ศึกษาภาษาไทยและภาษาขอมกับพระอธิการพ่วง ผู้เป็นพระพี่ชายที่วัดสามจุ่น ซึ่งอยู่ใกล้บ้านของท่าน และเมื่ออายุท่านครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดปลายนา ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 โดยมีพระครูธรรมสารรักษา(อ้น) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดดี วัดปู่เจ้า เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการช้าง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และจำพรรษาอยู่ที่วัดสมาจุ่น ศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรม พรรษาที่ 8 ท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหลวงสุนทราราม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ไปช่วยก่อสร้างอุโบสถวัดสามจุ่น ประชาชนในท้องที่นั้นเคารพศรัทาเลื่อมใสช่วยสละปัจจัยในการก่อสร้างพระอุโบสถวัดสามจุ่นจึงสำเร็จด้วยดี เมื่อสร้างพระอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสามจุ่นตามเดิม


พอถึงปี พ.ศ. 2459 ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดหลวงว่างลง คณะอุบาสก-อุบาสิกาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อนุ่มให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวง ท่านก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงอีก 10 ปี ต่อมาจึงได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส วัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอ อำเภอวิเศษชัยชาญ ในปี พ.ศ. 2469 ในสมัยนั้นวัดนางในชำรุดทรุดโทรมมาก ท่านจึงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดนางใน จนเป็นวัดที่พร้อมด้วยเสนาสนะอันสวยงาม เจริญรุ่งเรื่องมาจนทุกวันนี้ ถึงปี พ.ศ.2473 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลศาลเจ้าโรงทอง พ.ศ. 2477 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ผลงานต่างๆของหลวงพ่อมีมากมายหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งในวัดนางในและนอกวัด ท่านได้สร้างโรงเรียนประชาบาล วัดนางใน สร้างถนนรอบๆวัด สร้างสะพานข้ามลำน้ำสามจุ่นเชื่อมระหว่างจังหวัดอ่างทองกับสุพรรณบุรี สร้างโรงเรียนประชาบาลบ้านสามหน่อ ที่สุพรรณบุรี หลวงพ่อนุ่มท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ถือสันโดษ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย อบรมสั่งสอนกัมมัฏฐาน แก่พระภิกษุและคฤหาสน์ ซึ่งมีชาวบ้านมาศึกษาอย่างมากในทุกปี หลวงพ่อนุ่มท่านเป็นสหธรรมมิคกับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ และไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ หลวงพ่อนุ่มปกครองวัดนางในเป็นเวลา 30 ปี จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ท่านจึงมรณภาพลง สิริอายุได้ 71 ปี พรรษาที่ 51


ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้สร้าง วัตถุมงคลไว้ให้แก่ศิษย์หลายอย่าง เช่น เหรียญปั้ม เหรียญหล่อ พระเนื้อผง พระเนื้อดินเผา และเบี้ยแก้ เป็นต้น วัตถุมงคลทุกชนิดของหลวงพ่อนุ่มล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมเสาะหา และหวงแหนของชาววิเศษชัยชาญ เหรียญรุ่นแรกของท่านั้นสนนราคาหลักหมื่นกลางๆ


เหรียญปั้มหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน รุ่นแรก ที่สร้างในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 บล็อก แบ่งเป็น


พิมพ์ยันต์ใหญ่


center

พิมพ์ยันต์กลาง


center

พิมพ์ยันต์เล็ก


center

ซึ่งให้สังเกตที่ตัวยันต์อุ ที่มีขาดแตกต่างกัน


อนึ่งงานประจำปีของวัดนางในทุกปี จะจัดงานตรงกับเทศกาลตรุษจีน เป็นงานที่ใหญ่โตทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนปิดทองรูปเหมือหล่อหลวงพ่อนุ่ม มีประชาชนและชาวอ่างทองไปร่วมงานเป็นหมื่นคนทุกปี เนื่องจากชาวเมืองอ่างทองโดยเฉพาะชาววิเศษชัยชาญเคารพศรัทธาในตัวหลวงพ่อนุ่มเป็นอย่างมาก