นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 27

13 มีนาคม 2562 ยอดผู้ชม 585 ครั้ง

รับใบประกาศณียบัตรได้ที่

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

ชั้น 3 โทร. 02-9527898