ครอบครัว “เตชะวิภาค” มอบถวาย พระพุทธรูปฯให้กับ วัดพุทธวนาราม ( วัดป่าวังน้ำเย็น )

21 ธันวาคม 2566 ยอดผู้ชม 196 ครั้ง
                                เมื่อวันที่16ธันวาคม2566 คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่1 พร้อมด้วยครอบครัว “เตชะวิภาค” ได้ถวายพระพุทธรูปสมัยพระอู่ทองสุพรรณภูมิพระอู่ทองสุพรรณภูมิ เป็นพระอู่ทองสกุล ช่างสุพรณบุรี เป็นการร่วมสมัยศิลปะลพบุรี แบบสมัยนายน กับศิลปะสมัยหลังทวารวดี สร้างในสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ ประมาณ พุทธศตวรษที่ 18-19 ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 1701 - 1900 ตรงกับรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ( ขุนหลวงพระงั่ว )
                                พระพุทธรูปองค์นี้ พบที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุด ที่อยู่ในการครอบครองของเอกชน ( พระองค์นี้เคยมีการเช่าหากันถึง 35 ล้านบาท )
ปัจจุบัน มอบถวายให้กับ วัดพุทธวนาราม ( วัดป่าวังน้ำเย็น ) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประดิษฐานไว้ใน ศาลาชัยรัชการ วัดป่าวังน้ำเย็น ให้พุทธสานิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอนุโมทนาสาธุบุญใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกัน


ภาพและข้อมูล