คุณจาพนม ยีรัมย์ มอบหมายให้ตัวแทนคณะผู้จัดสร้างฯ ส่งหนังสือขอบคุณและวัตถุมงคลของที่ระลึก แด่ คุณพยัพ คำพันธุ์

15 กุมภาพันธ์ 2567 ยอดผู้ชม 218 ครั้ง
        วันที่ 12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คุณจาพนม ยีรัมย์ มอบหมายให้ตัวแทนคณะผู้จัดสร้าง วัตถุมงคล รุ่นพรพระพรหม168 ส่งหนังสือขอบคุณและวัตถุมงคลของที่ระลึก แด่ คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เนื่องในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นที่ปรึกษากับโครงการจัดสร้างพระพรหม รุ่นพรพระพรหม168
        โดยวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปพัฒนาวัดนิเวศวัฒนาราม จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของคุณจาพนม และยังเป็นวัดที่ขาดการพัฒนาอยู่มาก
ทั้งนี้การจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่นพรพระพรหม168 มีการจัดพิธีปลุกเสก 3 วาระ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วได้ถวายปัจจัยเป็นจำนวน 2,000,000 บาท ตามวัตถุประสงค์
ขออนุโมทนาบุญ กับทางคณะผู้จัดสร้างมา ณ ที่นี้