โจ้ มหาเฮง รับแต่งตั้งจากทางสมาคมฯ ดำรงตำแหน่ง ประฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

31 สิงหาคม 2565 ยอดผู้ชม 1670 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัครเดช จันทแสง (โจ้ มหาเฮง) ที่ได้รับแต่งตั้งจากทางสมาคมฯ ดำรงตำแหน่ง ประฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

การแต่งตั้งครั้งนี้ได้รับเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยให้ คุณอัครเดช จันทแสง (โจ้ มหาเฮง) ทำหน้าที่ประสานงาน ในจ.ชัยภูมิ, จ.นครราชสีมา, จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์, จ.ศรีสะเกษ, จ.อุบลราชธานี, จ.ยโสธร, จ.อำนาจเจริญ และ คุณชยุต  ธันศรีชัย   (ศิลป์  เมืองทอง) ประสานงานใน จ.มหาสารคาม, จ.กาฬสินธุ์, จ.บึงกาฬ, จ.สกลนคร, จ.หนองคาย, จ.หนองบัวลำภู, จ.เลย, จ.อุดรธานี, จ.นครพนม เพื่อเป็นทำงานที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น