พิธีมหาพุทธาภิเษก ประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชัน ณ อุโบสถวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

28 สิงหาคม 2563 ยอดผู้ชม 1705 ครั้ง


พิธีมหาพุทธภิเษกวัตถุมงคล รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 พระครูสุจิตธรรมวิมล (หลวงพ่อชุบ สุจิตฺโต) วัดนางพญา จ.พิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ , สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ประธานจุดเทียนชัย และ คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่ 1 ประธานฝ่ายฆราส ร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก  

ซึ่งมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมนั่งปรกปลุกเสกในวาระเดียวกันนี้ พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก , พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (พระอาจารย์ อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม , พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงพ่อหวั่น กุสสจิตโต) วัดคลองคูณ จ.พิจิตร , พระโสภณพัฒนคุณ (พระอาจารย์ทิน สุทินโน) วัดพุน้อย จ.ลพบุรี , พระครูนิวิฐปุญญากร (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) วัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ , พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาสวิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยาท่านที่สนใจจองบูชา วัตถุมงคล รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: วัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์วัดนางพญา หรือ วัดนางพญา จ.พิษณุโลก 083.-285-4977 , ประชาสัมพันธ์ 081-735-0090,092-452-2813