ประสบความสำเร็จตามตั้งใจ ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อเกษม จัดงานประกวดพระทั่วประเทศ รายได้เพื่อสาธารณกุศล

13 พฤศจิกายน 2562 ยอดผู้ชม 501 ครั้ง

                ในวันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2562 ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบุชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ โดยมี คุณสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ เป็นประธานจัดงาน , คุณณัฐกิตติ์ วรเกตุ (เกตุ ณ เวียงพิงค์) เป็นประธานดำเนินงาน , คุณสุรพล คำป่าแลว (โหน่ง กาดเมฆ) เป็นรองประธานดำเนินงาน ณ หอประชุม สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

                ค่ำคืนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 คุณสุระโยธิน ธนะสุวัตถิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรับและตัดสินพระจากทั่วทุกภาคที่เดินทางมาร่วมงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ จัดโดยชมรมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง ซึ่งมีคุณณัฐกิตติ์ วรเกตุ (เกตุ ณ เวียงพิงค์ ) เป็นประธานดำเนินงาน , คุณสุรพล ป่าคำแลว (โหน่ง กาดเมฆ) เป็นรองประธานดำเนินงาน

ทางด้านสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยมี คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) รองนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและรับรองการจัดงาน พร้อมมอบตราสัญลักษณ์สมาคมฯ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแก่คณะผู้จัดงาน

                ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจากดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล อาทิ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก จ.ลำปาง , เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ลำปาง , เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตรวจความดังท่อไอเสียให้กับตำรวจภูธร จ.ลำปาง , เพื่อสมทบทุนสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานเพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน , เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดลำปาง และนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา จ.ลำปาง และ เพื่อสมทบทุนเพื่อบูรณะวัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง เพื่อสืนสานและอนุรีกษ์พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ยอดรายได้จากการจัดงานที่ยังมิได้หักค่าใช้จ่าย รวม  5,137,400 บาท (ยอดขายบัตรส่งพระ 2,430,000 บาท / ยอดรับบริจาค 312,500 บาท /ยอดรับบริจาคประมูลพระ 828,000 บาท / ยอดค่าแผงจร 246,900 บาท / สปอนเซอร์ 1,320,000 บาท )

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยม เพชรพระกาฬพระราม2 (584 คะแนน)