งานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรับและตัดสินพระ

30 กันยายน 2562 ยอดผู้ชม 302 ครั้ง

            ในงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรับและตัดสินพระ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมวีวันโคราช จ.นครรราชสีมา คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมด้วย คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมฯ ท่านที่1 และคณะกรรมการบริหาร มีมติแต่งตั้ง คุณชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.นครราชสีมา รับตำแหน่งอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ทั้งนี้ด้วยความดี ความสามารถและความเสียสละต่อวงการพระและสังคมโดยรวมเสมอมา โดยคุณพยัพ คำพันธุ์ ได้มอบหมายให้ คุณชัชวาล วงศ์จร และสมาชิกในจังหวัด เสนอชื่อผู้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ จ.นครราชสีมา มายังส่วนกลาง จึงจะพิจารณาเพื่อแต่งตั้งต่อไป