สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ อธิษฐานจิตเสกเดี่ยว วัตถุมงคลหลวงพ่อทวด ไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้ามหาเศรษฐี ชุมนุมนายเรือ 27 จัดสร้าง

20 มิถุนายน 2563 ยอดผู้ชม 422 ครั้ง


     พิธีปลุกเสก วัตถุมงคลหลวงพ่อทวด ไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้ามหาเศรษฐี วาระแรก ได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมฺมธโช น.ธ.เอก ป.ธ.6) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม อธิษฐานจิตเสกเดี่ยว จัดสร้างโดย ชุมนุมนายเรืออากาศ รุนที่ 27 ซึ่งมี พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์, พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ, คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง, คุณอนุวัตร ศรีไสยเพชร (บี บ่อล้อ) พร้อมด้วยคณะชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27 มาร่วมพิธีมหามงคลนี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

     วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง วัตถุมงคลหลวงพ่อทวด ไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้ามหาเศรษฐี ครั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นรางวัลในงาน มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ

     วัตถุมงคล หลวงพ่อทวด และไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่น เจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี ได้ผ่านพิธีปลุกเสกรวมทั้งหมด 3 วาระดังนี้
-วาระแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้เมตตาปลุกเสกเดี่ยว
-วาระที่สอง ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ทำพิธีปลุกเสกที่ วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา
-วาระที่สาม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ทำพิธีปลุกเสก ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดบูชา วัตถุมงคลหลวงพ่อทวด ไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้ามหาเศรษฐี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 083-255-7999