แจกข้าวสาร 10,000 ถุง สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย บรรเทาทุกข์โควิด-19 ประชาชนและคนวงการพระทั่วทุกภาค

21 เมษายน 2563 ยอดผู้ชม 1152 ครั้ง


     สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ  , คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมฯ ท่านที่และ คุณกชสร พิพัฒนกุล เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดเตรียมข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 9,000 ถุง และได้รับบริจาค จาก คุณสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) รองนายกสมาคมฯ จำนวน 1,000 ถุง รวมทั้งสิ้น 10,000 ถุง วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ ประชาชน และ คนวงการพระ ทั้งที่เป็น ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ แผงจร ในศูนย์พระเครื่องทั่วทุกภาค ที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้
โดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้จัดสรรข้าวสารเพื่อแจกให้กลุ่มผู้ที่ได้ผลกระทบ ดังนี้

1.ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประสานงานจากเทศบาลนครนนทบุรี ให้ความร่วมมือในการส่งมอบให้ประชาชน

2.ผู้ประกอบการร้านค้าพระเครื่อง – แผงจร ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

3.ศูนย์พระเครื่องจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค โดยขอความร่วมมือประสานงาน จากประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือ ประธานชมรมฯ ในแต่ล่ะจังหวัด เพื่อสอบถามความต้องการ และส่งมอบให้ตัวแทนมารับข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้  สมาชิกร้านค้าหรือผู้ประกอบการแผงจร และ ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ต่อไป

4.ร่วมกับบริษัทไผ่ร้อยกอ มอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึง ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดและกำหนดการณ์ในการแจกข้าวสาร

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้มอบข้าวสาร จำนวน 2,000 ถุง ให้เทศบาลนครนนทบุรี โดยมี คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วย คุณธนพงศ์ ธนเดชากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ในวันที่ 21 เมษายน 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เปิดให้ประชาชนรับข้าวสาร จำนวน 1,700 ถุง ได้ลงทะเบียนในเวลา 11.00 น. ณ บริเวณห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการคัดกรองวัดไข้ ยืนเว้นระยะห่าง 1.50 – 2 เมตร อย่างเป็นระเบียบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของตัวเองและคนรอบข้าง
นอกจากนี้ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับ บริษัทไผ่ร้อยกอ จะนำข้าวสาร จำนวน 3,000 ถุง ไปแจกให้  ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยผ่านการประสานงานจากทาง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่สำรวจจำนวนครัวเรือน ประชากร และนำข้าวสารไปมอบให้ถึงที่พักอาศัย  รวมถึง หน่วยงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบ
สำหรับศูนย์พระเครื่องจังหวัดต่างๆ ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้ประสานงานไปยัง ประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือ ประธานชมรมฯ ในแต่ล่ะจังหวัด ที่สามารถเดินทางมารับข้าวสารได้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ สมาชิกร้านค้าหรือผู้ประกอบการแผงจร และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ต่อไป ซึ่งตอนนี้ได้รับแจ้งความประสงค์เข้ามา 3,300 ถุง

เป็นพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึง จังหวัดนครปฐม , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดสมุทรปราการ , จังหวัดสระบุรี , จังหวัดปทุมธานี , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , จังหวัดชลบุรี , จังหวัดชัยภูมิ , จังหวัดนครราชสีมา , จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสุรินทร์ , จังหวัดศรีสะเกศ , จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดนครพนม , จังหวัดเลย , จังหวัดกาฬสินธุ์ , จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดอุดรธานี , จังหวัดหนองบัวลำภู , จังหวัดอำนาจเจริญ , จังหวัดมหาสารคาม , จังหวัดหนองคาย , จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดบึงกาฬ , จังหวัดพิจิตร
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ขอส่งต่อธารน้ำใจคนวงการพระ ให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ทั่วทั้งประเทศ ฝากให้ทุกท่านทำตามประกาศที่ทางหน่วยงานภาครัฐกำหนด เราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน