สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมอบ ข้าวสาร 2,000 ถุง ให้เทศบาลนครนนทบุรี ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19

21 เมษายน 2563 ยอดผู้ชม 460 ครั้ง


วันที่ 20 เมษายน 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นำโดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ , คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมฯ ท่านที่ 1 และ คุณกชสร พิพัฒนกุล (ปู มรดกไทย) เหรัญญิกสมาคมฯ ร่วมกันมอบข้าวสาร จำนวน 2,000 ถุง ให้กับ คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วย คุณธนพงศ์ ธนเดชากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการมอบข้าวสารในครั้งนี้ เพื่อร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19


โครงการแจกข้าวสาร บรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้เพิ่มปริมาณจัดเตรียมข้าวสารไว้ทั้งสิ้น 10,000 ถุง ถุงล่ะ 5 กิโลกรัม 

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ ดังนี้

1.ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประสานงานจากเทศบาลนครนนทบุรี ให้ความร่วมมือในการส่งมอบให้ประชาชน

2.ผู้ประกอบการร้านค้าพระเครื่อง – แผงจร ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

3.ศูนย์พระเครื่องจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค โดยขอความร่วมมือประสานงาน จากประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือ ประธานชมรมฯ ในแต่ล่ะจังหวัด เพื่อสอบถามความต้องการ และส่งมอบให้ตัวแทนมารับข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ สมาชิกร้านค้าหรือผู้ประกอบการแผงจรในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ต่อไป

4.ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยการแจกข้าวสาร ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน จะมีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.

ผู้ที่มารับข้าวสาร ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการคัดกรองวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ และยืนเว้นระยะห่าง 1.50 - 2 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด