สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เตรียมแจกข้าวสารบรรเทาทุกข์ประชาชน-คนวงการพระที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

19 เมษายน 2563 ยอดผู้ชม 1755 ครั้ง


    วันที่ 19 เมษายน 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย นำโดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมฯ ท่านที่1 และ คุณกชสร พิพัฒนกุล เหรัญญิกสมาคมฯ ได้จัดเตรียมข้าวสาร จำนวน 8,000 ถุง ถุงล่ะ 5 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    ครั้งนี้มีการจัดส่งข้าวสาร จำนวน 1,500 ถุง และจัดส่งอีกครั้ง จำนวน 6,500 ถุง รวมทั้งสิ้น 8,000 ถุง โดยจะนำไปมอบให้เทศบาลนครนนทบุรี ใันวันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน 2,000 ถุง 

    วัตถุประสงค์ในการมอบข้าวสารในครั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ ประชาชน และ คนวงการพระ ทั้งที่เป็น ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ แผงจร ในศูนย์พระเครื่องทั่วทุกภาค ที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้

โดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้จัดสรรข้าวสารเพื่อแจกให้กลุ่มผู้ที่ได้ผลกระทบ ดังนี้

1.ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการประสานงานจากเทศบาลนครนนทบุรี ให้ความร่วมมือในการส่งมอบให้ประชาชน

2.ผู้ประกอบการร้านค้าพระเครื่อง – แผงจร ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

3.ศูนย์พระเครื่องจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค โดยขอความร่วมมือประสานงาน จากประธานกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือ ประธานชมรมฯ ในแต่ล่ะจังหวัด เพื่อสอบถามความต้องการ และส่งมอบให้ตัวแทนมารับข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ สมาชิกร้านค้าหรือผู้ประกอบการแผงจรในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ต่อไป

4.ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

    โดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ ทุกวงการได้รับผลกระทบทั้งหมด ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพ รวมถึงวงการพระ บางคนยังพอมีพอกิน แต่บางคน บางกลุ่ม อย่างเช่น กลุ่มแผงจร ก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ทางสมาคมฯ รู้สึกเข้าใจและเห็นใจ สำหรับโครงการแจกข้าวสารของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผ่อนหนักให้เป็นเบา นำข้าวสารไปแจกให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี รวมถึง คนวงการพระทั่วทุกภาค และ ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านโป่งหวาย อำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพ ทำไร่ เป็นเกษตรกร หรือ อาชีพรับจ้าง ตอนนี้ได้รับความลำบากมาก รายได้ลดลง การหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ก็หาซื้อได้ยาก บางครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหนัก ถึงขนาดไม่มีข้าวกิน ตอนนี้กำลังประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสำรวจจำนวนประชากร ซึ่งทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ บริษัทไผ่ร้อยกอ จะนำข้าวสารในส่วนนี้ แจกให้ชาวบ้านโป่งหวาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ถึงหน้าบ้าน โดยจะจัดสรรให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรในครัวเรือน เพื่อส่งตรงให้ถึงชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆ คนไทยต้องช่วยกัน

    คุณพยัพ คำพันธุ์ ขอส่งต่อกำลังใจ ให้ประชาชนและคนวงการพระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน และฝากให้ทุกท่านทำตามประกาศที่ทางหน่วยงานภาครัฐกำหนด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ เราจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน