25 มี.ค. 63 วันสุดท้าย !!! สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์รับพระคืน

24 มีนาคม 2563 ยอดผู้ชม 616 ครั้ง
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์รับพระคืน สำหรับผู้ที่ส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ คือ วันที่ 22 -25 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 – 15.30 น.

1.ผู้ที่มารับพระคืน จะต้องนำเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ประตูลานจอดรถ ชั้น 2A เท่านั้น (ประตูอื่นปิดทั้งหมด) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการและอำนวยความสะดวกอยู่

2.ผู้ที่มารับพระคืน จะต้องผ่านการคัดกรอง อาทิ วัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัยของท่านและสังคมโดยรวม

3.ผู้ที่มารับคืน หรือ ผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก และ ถ่ายภาพ เพื่อส่งรายงาน

หมายเหตุ ในกรณีมารับพระคืนก่อนได้รับผลการพิจารณา ท่านสามารถนำพระมาส่งได้อีกครั้ง หลังจากสมาคมฯ เปิดทำการตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ห้ามมิให้เอกสารสูญหาย เนื่องจากต้องใช้ยื่นในการส่งพระครั้งอีกครั้ง) และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารับพระคืน ทางสมาคมฯ ได้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อรับบัตรรับรองพระแท้ สามารถมารับได้ เมื่อมีประกาศจากทางราชการออกมาให้สามารถเปิดสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าได้ตามปกติ (ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรรับรองพระแท้ได้ที่ www.samakomphra.com

สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 02-952-7898 , 080-464-9235


ช่องทางในการติดตามข่าวสารของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
- Facebook Fanpage : Samakomphra
- Website : www.samakomphra.com

 

Last day! 25 March 2020, Samakom phra would be inform you that we have been changed the schedule time for amulet collection for the customers who already submited amulets for authentic certification between 22 march 2020 and 25 march 2020 at 10.30-15.30

Customers who need to collect amulets back need to bring the document to contact our staffs only at 2A Parking car door (other doors will be closed). There are staffs providing information and service.

Customers who need to collect amulets back need to check temperature measurement, cleaning with alcohol gel and also wearing face mask in order to be sure for safety, health and hygiene

Customers who need to collect amulets back need to register at check in and check out and also take picture to do report

Remark: in case that customers would like to collect amulets back before receive the verification result, you can submit amulets again after officially announcement from Royal Thai Government which mentioned that we can be open without any fees (Noted: All document need to keep to confirm to verification). For other customers who cannot come to collect back, Samakom Phra would be prepare security plan and the safety zone for taking care your amulets

For the customers need to collect the amulet certification will be receive after the situation back to normal that we will inform you as soon as possible. You can check the amulet certification detail through www.samakomphra.com

For more information Tel: 02-952-7898 , , 080-464-9235

More channel for receive our Samakom Phra information:

- Facebook Fanpage : Samakomphra
- Website : www.samakomphra.com