เริ่มวันแรก มาตรการรองรับสมาชิกร้านค้า และผู้ส่งพระออกบัตรรับรองพระแท้ นายกสมาคมฯ ดูแลใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ

22 มีนาคม 2563 ยอดผู้ชม 2364 ครั้ง

     หลังรับทราบประกาศปิดสถานประกอบการ รวมถึงห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อสนองนโยบายการควบคุมโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ไวรัสโควิด 19  สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ ชมรมพระเครื่องมรดกไทย จึงได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 และจะเปิดทำการ เมื่อมีประกาศจากทางราชการออกมาให้สามารถเปิดสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าได้ตามปกติ


     สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ ชมรมพระเครื่องมรดกไทย มีความเข้าใจว่า ผู้ส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ และ ร้านค้าสมาชิกในชมรมฯ ต่างมีความห่วงและกังวลในทรัพย์สิน จึงมีมติให้เข้ามารับ และเก็บเคลื่อนย้าย พระเครื่อง พระบูชา หรือ สิ่งของได้ ภายในวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 – 16.00 น. ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฏข้อปฏิบัติของทางสมาคมฯ และการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่เท่านั้น


     ทางด้านคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ คณะกรรมการบริหารชมรมพระเครื่องมรดกไทย ได้เดินทางมาควบคุมการปฏิบัติงานในวันนี้ด้วยตัวเอง พร้อมเน้นย้ำขอความร่วมมือผู้มาติดต่อทุกท่าน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิในร่างกาย และ จัดแถวคิวเว้นระยะห่าง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย และเน้นย้ำในมาตรการรักษาความปลอดภัยในด้านทรัพย์สินของร้านค้าทุกร้านและผู้ส่งพระทุกท่าน


    คุณพยัพ คำพันธุ์ ขอส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้สมาชิกชมรมพระเครื่องมรดกไทย นักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ คนไทยทุกคน และทุกประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดีและขอให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็วที่สุด

     ทั้งนี้สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมีมติเพื่อแจ้งให้ผู้ที่มาส่งพระออกบัตรรับรองพระแท้ ได้รับทราบและเข้าใจ ดังนี้สำหรับผู้ที่ส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ (พระที่ได้รับการพิจารณาแล้ว) และ ผู้ที่ส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ ในรอบวันที่ 17 – 21 มี.ค. 63 (พระที่รอผลการพิจารณา) สามารถมารับพระคืนได้ ในวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 -16.00 น. โดยมีขั้นตอน คือ

1.ผู้ที่มารับพระคืน จะต้องนำเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ประตูลานจอดรถ ชั้น 3A เท่านั้น (ประตูอื่นปิดทั้งหมด) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการและอำนวยความสะดวกอยู่

2.ผู้ที่มารับพระคืน จะต้องผ่านการคัดกรอง อาทิ วัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัยของท่านและสังคมโดยรวม

3.ผู้ที่มารับคืน หรือ ผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก และ ถ่ายภาพ เพื่อส่งรายงาน

หมายเหตุ ในกรณีมารับพระคืนก่อนได้รับผลการพิจารณา ท่านสามารถนำพระมาส่งได้อีกครั้ง หลังจากสมาคมฯ เปิดทำการตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ห้ามมิให้เอกสารสูญหาย เนื่องจากต้องใช้ยื่นในการส่งพระครั้งอีกครั้ง) และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารับพระคืน ทางสมาคมฯ ได้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อรับบัตรรับรองพระแท้ สามารถมารับได้ เมื่อมีประกาศจากทางราชการออกมาให้สามารถเปิดสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าได้ตามปกติ (ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรรับรองพระแท้ได้ที่ www.samakomphra.com

สำหรับร้านค้าในชมพระเครื่องมรดกไทย สามารถติดต่อขอเข้าพื้นที่ เพื่อมาเก็บและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ ในวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 -16.00 น. ที่ประตูลานจอดรถ ชั้น 3A เท่านั้น โดยจะต้องผ่านการคัดกรอง อาทิ วัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนการเข้า-ออก และ ถ่ายภาพ เพื่อส่งรายงาน เช่นกัน

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-952-7898

ช่องทางในการติดตามข่าวสารของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
- Facebook Fanpage : Samakomphra
- Website : www.samakomphra.com