แจ้งผู้ที่ส่งพระออกบัตรรับรอง ของ สมาคมฯ ท่านสามารถมารับพระคืนได้ 22 – 27 มี.ค. 63 สำหรับบัตรรับรองติดต่อรับได้หลังเปิดทำการตามปกติ

22 มีนาคม 2563 ยอดผู้ชม 705 ครั้งเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีประกาศขอความร่วมมือปิดสถานประกอบการรวมถึงห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อสนองนโยบายการควบคุมโรค
สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ ชมรมพระเครื่องมรดกไทย ตั้งอยู่ที่ ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเข้าข่าย ศูนย์พระเครื่องพระบูชา , สนามพระเครื่องพระบูชา จึงต้องประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 และจะเปิดทำการ เมื่อมีประกาศจากทางราชการออกมาให้สามารถเปิดสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าได้ตามปกติ (ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มีมติเพื่อแจ้งให้ผู้ที่มาส่งพระออกบัตรรับรองพระแท้ ได้รับทราบและเข้าใจ ดังนี้สำหรับผู้ที่ส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้
(พระที่ได้รับการพิจารณาแล้ว) และ ผู้ที่ส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ ในรอบวันที่ 17 – 21 มี.ค. 63 (พระที่รอผลการพิจารณา) สามารถมารับพระคืนได้ ในวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 -16.00 น. โดยมีขั้นตอน คือ


1.ผู้ที่มารับพระคืน จะต้องนำเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ประตูลานจอดรถ ชั้น 3A เท่านั้น (ประตูอื่นปิดทั้งหมด) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การบริการและอำนวยความสะดวกอยู่


2.ผู้ที่มารับพระคืน จะต้องผ่านการคัดกรอง อาทิ วัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) , ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสุขอนามัยของท่านและสังคมโดยรวม


3.ผู้ที่มารับคืน หรือ ผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จะต้องลงทะเบียนการเข้า-ออก และ ถ่ายภาพ เพื่อส่งรายงาน


หมายเหตุ ในกรณีมารับพระคืนก่อนได้รับผลการพิจารณา ท่านสามารถนำพระมาส่งได้อีกครั้ง หลังจากสมาคมฯ เปิดทำการตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ห้ามมิให้เอกสารสูญหาย เนื่องจากต้องใช้ยื่นในการส่งพระครั้งอีกครั้ง) และสำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารับพระคืน ทางสมาคมฯ ได้เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน


สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อรับบัตรรับรองพระแท้ สามารถมารับได้ เมื่อมีประกาศจากทางราชการออกมาให้สามารถเปิดสถานประกอบการและห้างสรรพสินค้าได้ตามปกติ (ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรรับรองพระแท้ได้ที่ www.samakomphra.com

สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร 02-952-7898


ช่องทางในการติดตามข่าวสารของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
- Facebook Fanpage : Samakomphra
- Website :
www.samakomphra.com


Information to customer who submit amulet for authentic certification, you can collect amulet back between 22-27 March 22, 2020. For the authentic certification, you can be contact at samakom phra after situation back to normal

From the officially announcement, Public urged to refrain from traveling upcountry, dining out, and meeting to prevent transmission of COVID-19. This is including Bangkok and vicinity area so Samakom Phra and Moradokthai Group which is located in Pantip Plaza Ngamwongwang, Bang ken, Mueng, Nonthaburi would be reconized as amulet association thus we will contemporary close between 22 March 22, 2020 and 12 April 2020. We will open again after the officially announcement from Royal Thai Government (We will inform you as soon as possible)

Samakom Phra would like to inform you the detail as mentioned below;

For the case that customers submit (Amulets already verify from committee) and customers who already submit amulets between 17-21 March 22, 2020 (Amulets still waiting for verification result). You can collect amulets back between 22-27 March 22, 2020 at 11.00-16.00. the process as it following;

Customers who need to collect amulets back need to bring the document to contact our staffs only at 3A Parking car door (other doors will be closed). There are staffs providing information and service.

Customers who need to collect amulets back need to check temperature measurement, cleaning with alcohol gel and also wearing face mask in order to be sure for safety, health and hygiene

Customers who need to collect amulets back need to register at check in and check out and also take picture to do report

Remark: in case that customers would like to collect amulets back before receive the verification result, you can submit amulets again after officially announcement from Royal Thai Government which mentioned that we can be open without any fees (Noted: All document need to keep to confirm to verification). For other customers who cannot come to collect back, Samakom Phra would be prepare security plan and the safety zone for taking care your amulets

 

 For the customers need to collect the amulet certification will be receive after the situation back to normal that we will inform you as soon as possible. You can check the amulet certification detail through www.samakomphra.com

For more information Tel: 02-952-7898

More channel for receive our Samakom Phra information:

- Facebook Fanpage : Samakomphra
- Website : www.samakomphra.com