สรุปประกาศยกเลิก-เลื่อน 3 งาน การจัดมหกรรมการประกวดพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ-ท้องถิ่น

18 มีนาคม 2563 ยอดผู้ชม 1993 ครั้ง


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับนโยบายของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้ที่มาร่วมงาน คณะผู้จัดงานประกวดพระทั่วประเทศ ที่วางแผนจะจัดงานในช่วงนี้ จึงมีมติประกาศยกเลิก หรือ เลื่อนการจัดงานออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จึงขอสรุปทั้ง 3 งาน ที่มีการประกาศยกเลิก หรือ เลื่อนการจัดงาน ดังนี้


1.ประกาศยกเลิกการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2563 จัดโดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ร่วมกับ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครปฐม ณ อาคารหอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
2.ประกาศเลื่อนการจัดงาน ประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ พระท้องถิ่น ครั้งที่1 วันที่ 26 เมษายน 2563 จัดโดย ชมรมพระเครื่อง เดอะสเตชั่น ชลบุรี ณ ห้าง เดอะสเตชั่น สถานีรถตู้เมืองชล
3.ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระยรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารB ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

 หากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป