ประสบความสำเร็จ งานประกวดพระทั่วประเทศ จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงพุทธศาสนา และการท่องเที่ยว

05 กุมภาพันธ์ 2563 ยอดผู้ชม 920 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานจัดงาน , พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นรองประธานจัดงาน พร้อมด้วย คุณประสพโชค แสงพันธ์ (โชค อุตรดิตถ์) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานดำเนินงาน

        สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ บ้านพระเครื่อง 560 คะแนน , รางวัลชนะเลิศพระยอดนิยม ได้แก่ บ้านพระเครื่อง 96 คะแนน , รางวัลชนะเลิศ พระอุตรดิตถ์ ได้แก่ ศรีนคร 60 คะแนน

ยอดรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 4,838,900บาท (ยอดขายบัตรส่งพระ 1,920,000 บาท / ยอดบริจาคและการประมูลพระ 1,180,100 บาท / ยอดแผงจร 238,800 บาท / สปอนเซอร์ 1,500,000 บาท) หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงาน คณะผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล และสนับสนุนโครงการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส , เพื่อสมทบทุนสร้างวิหาร หลวงพ่อเย็ก วัดใหญ่ท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ , เพื่อสมทบทุนสร้างรูปหล่อ หลวงพ่อทองดำ วัดท่าทอง เนื้อทองผสม ขนาดหน้าตัก 5 เมตร , เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์