คุณต้อย เมืองนนท์ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการตรวจสอบพระเครื่อง ให้เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.

29 มกราคม 2563 ยอดผู้ชม 1959 ครั้ง


     ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น๓ อาคารสัญญาธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่1 เป็นตัวแทนจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ให้ความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน” ระดับต้น (รุ่นที่๘) ในหัวข้อวิชา “เทคนิคการตรวจสอบพระเครื่อง (การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     ครั้งนี้ คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่1 ได้บรรยายถึง พระเบญจภาคี ประกอบด้วย พระสมเด็จวัดระฆังฯ , พระผงสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี , พระนางพญา จ.พิษณุโลก , พระรอด จ.ลำพูน , พระกำแพงซุ้มกอ จ.กำแพงเพชร โดยอธิบายถึงทักษะในการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้