พิธีมังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓

20 มกราคม 2563 ยอดผู้ชม 1093 ครั้ง


พิธีมังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์แห่งวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคล
กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธี บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตัวแทนผู้นำทั้งสี่เหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมพิธีในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการไว้เคารพบูชา
พิธีมังคลาภิเษก พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ในเวลา ๐๖.๓๙  น. โดยประมาณ มีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น เวลา ๐๘.๐๙  น. ได้ฤกษ์จุดเทียนชัย โดย สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย พร้อมด้วยพระเถราจารย์ นั่งปรกอธิษฐานจิต 10 รูป 1.พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาคมแห่ง จ.นนทบุรี , 2.พระพิพัฒน์สังวรคุณ (หลวงพ่อถนอม) พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นมหายันต์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ , 3.พระมงคลวโปการ (หลวงพ่อชำนาญ) พระเกจิเชื้อสายมอญ วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี , 4.พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) ผู้สืบทอดตำหรับการสร้าง “พยัคฆราช” วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ , 5.พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์) วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ ต้นตำหรับตะกรุดหนุนดวง , 6.พระครูวิทูรสุนทรกิจ (หลวงพ่อชาญณรงค์) วัดเลา กรุงเทพฯ ผู้เชี่ยวชาญพิธีมังคลาภิเษกผสมมวลสาร , 7.พระครูปทุมรัตนาธาร (หลวงพ่อสมพร) เมตตามงคลนาม วัดจันทาราม จ.ปทุมธานี , 8.พระครูภาวนาวิริยานุโยค (หลวงพ่อบุญยงค์) พระวิปัสสนาจารย์ วัดนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ,9.พระครูโสภณภัทรเวทย์ (หลวงพ่ออ๊อด) ตะกรุดลูกปืน วัดสายไหม กรุงเทพฯ , 10.พระครูปลัดปราโมทย์ (หลวงพ่อปราโมทย์) ผู้สืบทอดเชื้อสายนะหน้าทอง วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ


โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตัวแทนผู้นำทั้งสี่เหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย อาทิ พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย , พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และคุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ มีรายการให้ร่วมเช่าบูชา ดังนี้

1.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) กองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๖๐ ขนาด ฐานกว้าง ๖.๕ นิ้ว ยาว ๙ นิ้ว เช่าบูชา ๕,๐๐๐ บาท

2.พระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า ขนาด ฐานกว้าง ๑๐.๒๕ นิ้ว ยาว ๑๘ นิ้ว เช่าบูชา ๒๑,๐๐๐ บาท (มีจำนวนจำกัด)

3.พระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า ขนาด ฐานกว้าง ๓.๒๕ นิ้ว ยาว ๔.๒๕ นิ้ว เช่าบูชา ๙๙๙ บาท (มีจำนวนจำกัด)

4.เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญนวโลหะ เช่าบูชา ๕๙๙ บาท (มีจำนวนจำกัด)

5.เหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหรียญทองแดง เช่าบูชา ๑๙๙ บาท (มีจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองได้ที่ กองจัดการ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร อาคาร ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๑๗๗๖ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๙๙๖ ๖๖๙๒ หรือ Website http://ocg.rtarf.mi.th/amulet63/index.html