มรพส. ร่วมกับ ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก จัดงานประกวดพระทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

24 ธันวาคม 2562 ยอดผู้ชม 1265 ครั้ง

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับ ชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลก จัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก โดยมี ผศ.ดร. ชุมพล เสามาขันธ์ เป็นประธานจัดงาน และ คุณธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์ (ไก่ บูรณะไทย) เป็นประธานดำเนินงาน

        ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ท่านที่1 ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและรับรองการจัดงาน  และร่วมกับ คุณสมาน บุญเพ็ญ (สมาน คลองสาม) อุปนายกสมาคมฯ , คุณกุนทร ลาภอิทธิสันต์    (นี สะพานใหม่) รองเลขานุการสมาคมฯ ได้มอบตราสัญลักษณ์สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ให้คุณธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์ (ไก่ บูรณะไทย) ประธานดำเนินงาน และ สมาชิกในชมรมพุทธศิลป์ชินราชพิษณุโลกร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับยอดการประมูลพระการกุศลในค่ำคืนนี้ รวมทั้งสิ้น 357,500 บาท ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนการจัดงานนำไปมอบให้กิจกรรมสาธารณกุศลตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

        วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้มอบให้เป็นกองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อีกทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสาธารณะกุศล พร้อมกับดูแลสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

        วาระเดียวกันนี้ทางคณะผู้จดงานและผู้ให้การสนับสนุน ได้ร่วมกันมอบเงินให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 10 ทุน มีรายได้ที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ดังนี้

ยอดขายบัตร-กล่อง 1,200,300 บาท, ประมูลพระและบริจาค 728,000 บาท, แผงจรยุทธ 271,200 บาท,

สปอนเซอร์ 931,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,130,500 บาท

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยม ได้แก่ เพชรพระกาฬ 264 คะแนน ,

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยม ได้แก่เพชรพระกาฬ 74 คะแนน และ

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไป ได้แก่ เพชรพระกาฬ 190 คะแนน